Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 • [Polityka Prywatności] Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby korzystające z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) w związku z korzystaniem przez nich usług w ramach Serwisu.
 • [Administrator danych] Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest AMG DE sp. z o.o. z siedzibą w Jeziorkach 7, 66-435 Krzeszyce KRS: 40424647, NIP: 5993163016, REGON: 08104927900000, e-mail: sklep@profryz.pl
 • [Podstawy Prawne] W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)
  • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane przetwarzane przez serwis

 • [Rodzaje przetwarzanych danych] Serwis przetwarza dwa podstawowe rodzaje danych Użytkowników:
  • dane niezbędne do realizowania umów zawieranych poprzez Serwis (zwane dalej „Danymi niezbędnymi”), które obejmują dane osobowe podane przez Użytkownika na formularzu wypełnionym w celu złożenia zamówienia w ramach Serwisu oraz dane zbierane przez Serwis poprzez gromadzenie plików cookies, które umożliwiają poprawne działanie Serwisu,
  • dane pozyskane przez Serwis w celach marketingowych (zwane dalej „Danymi marketingowymi”), które obejmują dane podane przez Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi prowadzenia działań marketingowych skierowanych bezpośrednio do Użytkownika, w szczególności wysłania oferty Serwisu na adres mailowy Użytkownika (newsletter).
  • Dane niezbędne oraz Dane marketingowe stanowią Dane Użytkowników.

3. Podstawa przetwarzania danych

 • Dane niezbędne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 • Dane marketingowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przy zgłoszeniu woli otrzymywania treści marketingowych związanych z działalnością Serwisu

4. Cel przetwarzania danych

 • Zasadniczym celem przetwarzania Danych niezbędnych jest realizacja zamówienia Użytkownika złożonego za pośrednictwem Serwisu, ponadto Dane niezbędne mogą być przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu reklamacyjnego,
  • realizacji praw Użytkownika wynikających z rękojmi,
  • realizacji obowiązków Administratora danych, w szczególności obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, obowiązków podatkowych, a także innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących norm prawnych,
  • realizacji praw Administratora danych, w szczególności praw wynikających z umów zawieranych z Użytkownikami.
  • usprawnienia działalności Serwisu,
  • zbierania ocen Użytkowników o Serwisie i zawieranych transakcjach.
 • Zasadniczym celem przetwarzania Danych marketingowych jest przekazywanie Użytkownikom treści marketingowych związanych z działalnością Serwisu.

5. Udostępnianie danych

 • Serwis udostępnia Dane Użytkowników podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych. Możliwe powody oraz formy udostępniania Danych Użytkowników zostały opisane niżej.
 • Dane Użytkowników przekazywane są podmiotowi lub podmiotom świadczącym usługi hostingu Serwisu. Przekazanie Danych Użytkowników takim podmiotom umożliwia funkcjonowanie Serwisu.
 • Dane Użytkowników mogą być przekazane do podmiotów zajmujących się obsługą księgowa lub prawną Administratora danych w zakresie związanym z działalnością Serwisu.
 • Dane Użytkowników mogą być przekazane do podmiotów zajmujących się profesjonalnie archiwizacją lub niszczeniem danych.
 • Strony trzecie mogą umieszczać i odczytywać w wyszukiwarkach Użytkowników pliki cookie albo korzystać z obrazów web beacon lub podobnych technologii w celu gromadzenia informacji w związku z programem Opinii konsumenckich Google. W szczególności Google może otrzymywać informacje o transakcjach przeprowadzanych w Serwisie.

6. Prawo do dostępu/zmiany Danych Użytkownika

 • Użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany, sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Użytkownika, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych marketingowych w każdym momencie.

7. Wymóg podania Danych Użytkownika,

 • Podanie Danych niezbędnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych niezbędnych jest warunkiem koniecznym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy związanej z działalnością Serwisu,
 • Podanie Danych marketingowych jest dobrowolne. Podanie Danych marketingowych jest niezbędne wyłącznie w zakresie otrzymywania treści marketingowych związanych z działalnością Serwisu lub skorzystania z ewentualnych promocji organizowanych przez Serwis.

8.Terminy przetwarzania danych

 • Dane niezbędne przetwarzane mogą być do czasu przedawnienia się roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej z Użytkownikiem przez Serwis lub do czasu przez jaki Administrator danych jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji księgowej lub podatkowej, a Dane niezbędne stanowią część takiej dokumentacji,
 • Dane marketingowe przetwarzane mogą być do momentu odwołania zgody przez Użytkownika na przetwarzanie tych danych.

9. Zmiana polityki prywatności

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. Linki w serwisie

 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Profryz.pl.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

11. Linki w serwisie

 • Informujemy, że Użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami gromadzenia plików cookies w ramach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.